IKASTAROA (80 ORDU): “BALOREETAN HEZTEA” IKASTARO GALDEKETA

Gure ahalmena plangintza, enpatia eta sormena, lidergo eta taldeko lana, besteak beste, enpresek hautaketaren prozesuetan gehien baloratzen dituzten trebetasunak dira.

Beraz, gure indarguneak zeintzuk diren jakieta, gure etorkizunerako lanbidearen balio handia izango dira.

Mesedez, erantzun galdera hauek.

* IFZ

* IZEN - ABIZENAK

* TELEFONOA

* EPOSTA

* UDALERRIA

* FORMAKUNTZA

* JAIOTZE DATA

*

"NIRE USTEZ, HONAKO HAUEK POSITIBOAK IZAN DAITEZKE NIRETZAT...


 

BAI

EZ

Lana bilatzean iniziatiba handiagoa edukitzea.

Autonomia handiagoa lortzea lan-helburuei buruzko erabakiak hartzean eta segurtasun handiagoaedukitzea erronka pertsonal eta profesionalak lortzean.

Nire ezaugarri pertsonal eta profesionalak, lorpenak eta baliabideak hobeto ezagutzea eta deskribatzea.

Lana modu aktiboan bilatzeak dakartzan zailtasunak gainditu ditzakedala pentsatzea eta arrakastaren emaitza ,neurri batean, nire esku dagoela jakitea.

Enpresek gaur egun eskatzen dutena nire gaitasuna profilarekin bat datorren jakitea.

Lana bilatzean nire denbora-agenda antolatzea eta egindako ekintzak ebaluatzea.

*

“NIRE USTEZ HONAKO HAUEK HOBETU DITZAKET...


 

BAI

EZ

Erraz eta naturaltasunez hitz egiteko gaitasuna, ahozko eta ez ahozko komunikazioa eta nire iritzia ematea.

Lana bilatzeko dudan kontaktu pertsonalen sarea eta harreman pertsonal eta profesionalak lortzeko estrategiak eta metodologia.

Planifikatzeko eta antolatzeko dudan gaitasuna eta agintzen zaizkidan lanetan dudan ardura. Egoera berriei aurre egiteko eta aldaketetara egokitzeko gaitasuna.

Egoera berriei aurre egiteko eta aldaketetara egokitzeko gaitasuna.

Gaur egun lan munduak eskatzen duenari erantzuteko eguneratuta egotea.

Zailtasunen aurrean irtenbideak eta beste aukera batzuk garatzeko gaitasuna.

*

GUSTATUKO AL LITZAIZUKE “BALOREETAN HEZTEA" IKASTAROAN PARTE HARTZEA?www.txorierri.eu